Yhteystiedot

Perhekoti Pallo Oy
Pallonkatu 9
53900 Lappeenranta
044 551 65 63
www.perhekotipallo.fi

Sisältölaatikko

Toimitusjohtaja Sari Itäpelto
044-5431004
johtaja@pallo-kodit.fi

Talousjohtaja Taru Itäpelto
talous@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

Ryhmäkoti Pallo
Pallonkatu 9
53900 Lappeenranta
044 551 65 63

pallo@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

Ryhmäkoti Pallon Polku
Pallonkatu 11
53900 Lappeenranta
050 447 77 94

pallonpolku@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

PK Muutos
Taipalsaarentie 5
53900 Lappeenranta
050 572 26 25

muutos@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

Jälkihuolto
050 555 26 88

jalkihuolto@pallo-kodit.fi

Sosiaalipedagogia

Sosiaalipedagogia

 

ARKI

Toiminnan kulmakivi on vahvasti arjen rutiineissa ja perheen elämään osallistumisessa. Fyysiset valmiudet selvitä elämään kuuluvista asioista, kuten kotitöistä, koulusta, töistä ja harrastuksista, edesauttavat elämän hallintaa. Nuorten ottaminen arkeen opettaa vastuun ottamista ja päätöksentekokykyä.

SUBJEKTIUS

Jokainen lapsi ja nuori on oman elämänsä asiantuntija. Ohjaamme jokaista löytämään omat ominaisuudet ja vahvuudet heidän kasvunsa pohjaksi.

DIALOGISUUS

Vuorovaikutuksemme perustuu yhdessä löytämiseen ja oppimiseen. Uusien oivallusten löytäminen ja reilaisen ratkaisumallien etsiminen tapahtuu omahoitajan kanssa koko sijoituksen ajan.

ELÄMÄNHALLINTA

Tarkoituksena on sijoituksen aikana löytää riittävä tietoisuus omasta tarinasta ja tunneketjuista, jotka estävät pysymistä omissa tavoitteissa ja unelmissa.