Yhteystiedot

Perhekoti Pallo Oy
Pallonkatu 9
53900 Lappeenranta
044 551 65 63
www.perhekotipallo.fi

Sisältölaatikko

Toimitusjohtaja Sari Itäpelto
044-5431004
johtaja@pallo-kodit.fi

Talousjohtaja Taru Itäpelto
talous@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

Ryhmäkoti Pallo
Pallonkatu 9
53900 Lappeenranta
044 551 65 63

pallo@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

Ryhmäkoti Pallon Polku
Pallonkatu 11
53900 Lappeenranta
050 447 77 94

pallonpolku@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

PK Muutos
Taipalsaarentie 5
53900 Lappeenranta
050 572 26 25

muutos@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

Jälkihuolto
050 555 26 88

jalkihuolto@pallo-kodit.fi

Viitekehys

Perhekoti Pallo tarjoaa lastensuojelua vaativiin kasvatuksellisiin ja psykiatrisiin tarpeisiin lapsille ja nuorille jälkihuolto mahdollisuuksin.

Teemme jokaiselle lapselle ja nuorelle yksilöllisen kasvatus- ja huoltosuunnitelman, joka perustuu yksilön kasvun ja muutoksen tukemiseen heidän elämissään ja perheissään. Koulunkäynti , terapiat ja työssäoppimiset ovat myös keskeisiä asioita.

Työntekijät ovat moniammatillisia, korjaaviin suhteisiin koulutettuja ja sitoutuneita aikuisia.

Korostamme toiminnassamme luovuutta ja spontaanisuutta. Etsimme nuorten kanssa uusia ilmaisutapoja, annamme luovuuden syntyä ja löytyä. Rohkaisemme nuorta omien taitojen ja tietojen käyttämiseen. Luovuus vapauttaa näkemään elämän suurempana ja moninaisempana. Se tukee itsensä ymmärtämistä ja erilaisuuden hyväksymistä.

Teemme hyvää ja innovatiivista yhteistyötä nuorten omien sekä viranomaisverkostojen kanssa.