Yhteystiedot

Perhekoti Pallo Oy
Pallonkatu 9
53900 Lappeenranta
044 551 65 63
www.perhekotipallo.fi

Sisältölaatikko

Toimitusjohtaja Sari Itäpelto
044-5431004
johtaja@pallo-kodit.fi

Talousjohtaja Taru Itäpelto
talous@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

Ryhmäkoti Pallo
Pallonkatu 9
53900 Lappeenranta
044 551 65 63

pallo@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

Ryhmäkoti Pallon Polku
Pallonkatu 11
53900 Lappeenranta
050 447 77 94

pallonpolku@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

PK Muutos
Taipalsaarentie 5
53900 Lappeenranta
050 572 26 25

muutos@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

Jälkihuolto
050 555 26 88

jalkihuolto@pallo-kodit.fi

Ryhmäkoti Pallo

Ryhmäkoti Pallossa nuori saa mahdollisuuden kuntoutumiseen pitkäaikaisen ja tavoitteellisen kasvatuksen ja korjaavuuden avulla. Sijoitusiältään nuoret ovat 13-16-vuotiaita.

Mahdollistamme nuorten iänmukaisen kehityksen ja muutoksen. Vahvistamme nuoren itseksi kasvamista ja elämänhalintaa ohjaamalla heitä tekemään itselleen hyviä valintoja ihmissuhteissa ja kaikilla elämän tärkeillä osa-alueilla.

Henkilöstömme aikuisuus, sitoutuneisuus ja moniammatillisuus  ovat erityinen vahvuutemme. Ryhmäkoti Pallossa työskentelee sosiaalityön, psykiatrian, kasvatuksen, kuntoutuksen, koulutuksen ja luovien menetelmien ammattilaisia. Tärkeät ihmissuhteet ja perhetyö ovat merkittävä osa nuoren tulevaisuuden vahvistamisessa. Keskitymme tarvelähtöiseen kiintymyssuhteeseen. Vahva arjen osaaminen säännöllisine päivärytmeineen ja selkeine sääntöineen edesauttaa hyvän ilmapiirin ja vuorovaikutuksen luomisessa.

Teemme nuorta tukevaa yhteistyötä Lappeenrannan koulujen kanssa. Nuoret saavat uusia positiivisia opiskelukokemuksia ja itseluottamusta, mikä edesauttaa myös tulevaa ammatinvalintaa.

Laatua olemme kehittäneet vuosien varrella tietoisesti. Onnistumista siitä työstä kuvaa "hatka" vuorokausien määrä, joka on jo kolmatta vuotta 0 %.