Yhteystiedot

Perhekoti Pallo Oy
Pallonkatu 9
53900 Lappeenranta
044 551 65 63
www.perhekotipallo.fi

Sisältölaatikko

Toimitusjohtaja Sari Itäpelto
044-5431004
johtaja@pallo-kodit.fi

Talousjohtaja Taru Itäpelto
talous@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

Ryhmäkoti Pallo
Pallonkatu 9
53900 Lappeenranta
044 551 65 63

pallo@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

Ryhmäkoti Pallon Polku
Pallonkatu 11
53900 Lappeenranta
050 447 77 94

pallonpolku@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

PK Muutos
Taipalsaarentie 5
53900 Lappeenranta
050 572 26 25

muutos@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

Jälkihuolto
050 555 26 88

jalkihuolto@pallo-kodit.fi

PK Pallon Polku

Perhekoti Pallon Polussa lapsi saa mahdollisuuden kuntoutumiseen pitkäaikaisen ja tavoitteellisen hoidon,  kasvatuksen ja korjaavuuden avulla. Sijoitusiältään lapset ovat 5-12-vuotiaita. Mahdollistamme lapsen iänmukaisen kehityksen ja muutoksen.

Pallon Polulla on laitosluvat. Näin takaamme henkilökunnan jaksamisen ja lapsen turvan.

Henkilöstömme aikuisuus ja moniammatillisuus  ovat erityinen vahvuutemme. Pallon Polussa työskentelee sosiaalityön, psykiatrian, kasvatuksen, kuntoutuksen, koulutuksen ja perheterapian ammattilaisia.

Tärkeät ihmissuhteet ja perhetyö ovat merkittävä osa lapsen tulevaisuuden vahvistamisessa. Vahva arjen osaaminen säännöllisine päivärytmeineen ja selkeine sääntöineen edesauttaa hyvän ilmapiirin ja vuorovaikutuksen luomisessa.

Tiivis yhteistyö koulun ja terapiakumppaneiden kanssa takaa laadukkaan tuen lapsille ja heidän perheilleen.