Yhteystiedot

Perhekoti Pallo Oy
Pallonkatu 9
53900 Lappeenranta
044 551 65 63
www.perhekotipallo.fi

Sisältölaatikko

Toimitusjohtaja Sari Itäpelto
044-5431004
johtaja@pallo-kodit.fi

Talousjohtaja Taru Itäpelto
talous@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

Ryhmäkoti Pallo
Pallonkatu 9
53900 Lappeenranta
044 551 65 63

pallo@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

Ryhmäkoti Pallon Polku
Pallonkatu 11
53900 Lappeenranta
050 447 77 94

pallonpolku@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

PK Muutos
Taipalsaarentie 5
53900 Lappeenranta
050 572 26 25

muutos@pallo-kodit.fi

Sisältölaatikko

Jälkihuolto
050 555 26 88

jalkihuolto@pallo-kodit.fi

PK Muutoksen ammatillinen perhekoti 

Muutos tarjoaa pitkäaikaista ammatillista perhekotai pienille lapsille. Kiintymyssuhteinen hoiva ja huolenpito takaa lapselle ja hänen verkostolleen laadukkaan tulevaisuuden. Perhekoti toimii myös pysyvänä kulmakivenä perhekuntoutukselle ja avotyölle.


Perheohjauksemme on tehostettua, tavoitteellista ja määräaikaista perheen tilanteen selvittelyä ja yhdessä sovittuihin muutoksiin tukemista. Perheohjaus toteutetaan asiakasperheen kotona ja vaikka sen tärkeimpänä tavoitteena on lapsen huolenpidon, tarpeiden ja turvallisuuden varmistaminen, työskentelyn kohteena on aina koko perhe.

Perheohjaus toteutetaan räätälöitynä. Pallon perheohjaaja on sosiaali- tai terveysalan ammattilainen, jolla on takanaan runsaasti kokemusta sekä täydentävää koulutusta. Työntekijämme työparina toimii mahdollisuuksien mukaan toimeksiantajan edustaja.

Korjaavan perheohjauksen keinot, seuranta ja arviointi määritellään toimeksiantajan kanssa tapauskohtaisesti. Pidämme tärkeimpänä perheen motivointia ja sitoutumista hoidollisen ja kuntouttavan työskentelyn tavoitteisiin perheen hyväksi


Pallon Perhetyötä tarjotaan perheiden kotiin tehtävänä perhetyönä sekä kuntouttavana intensiivisenä perhekuntoutuksena koko perheen sijoituksella Palloon tarvittaessa.


Pallo tarjoaa myös työnohjausta, terapiaa, konsultaatiota ja koulutusta.